Rezultaty projektu "Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów ZSP4 w Łowiczu"

Podczas Ponadnarodowej Mobilności Uczniów, która odbyła sie jesienią 2022 roku w Grecji uczestnicy z naszej szkoły, wraz z uczniami ze szkoły przyjmującej stworzyli bloga poruszającego kwestie możliwości inwestycyjnych w regionach Łowicza i Pieri, w których mieszczą się partnerskie szkoły. Współpraca międzynarodowa pozwoliła na wypracowanie wielojęzycznych wpisów blogowych, które można przeczytać poniżej. Praca nad wspólnym projektem była przyczynkiem do rozwoju kompetencji językowych, społecznych i cyfrowych młodzieży. 

Podjęta przez naszą szkołę tematyka przedsięwzięcia wzmocniła działanie na rzecz integracji uczniów z obu szkół. Pracując wspólnie nad artykułami blogowymi dotyczącymi obu regionów mogli głębiej poznać miejsca z których pochodzą. Było to świetne pole do pogłębiania wiedzy o regionach i wzajemnej ciekawości. Wspólnym językiem projektowym był język angielski, to w nim uczniowie porozumiewali się w celach projektowych ale też nawiązywali relacje rówieśnicze. Za cel projektowy postawiliśmy sobie wypracowanie rezultatów mobilności przy użyciu różnych nośników informacji, nie ograniczając się tylko do jednej formy przekazu. W efekcie powstały wpisy blogowe, z którymi można zapoznać się w formie online ale też broszury projektowe, zaprojektowane w łatwo dostępnym programie graficznym online, które mogą zostać wydrukowane. To pokazało uczniom szersze możliwości wykorzystania tej samej informacji oraz to, że formę przekazu możemy dobrać odpowiednio do swojej grupy docelowej.

BLOG

How to invest in Łowicz and Pieria regions?

ZSP4 pmu2021 plakat.pdf

Broszura podsumowująca działania

Plakat z mobilności

Filmik z wizyty w Starym Panteleimonie