REZULTATY MATERIALNE

PROJEKTU Erasmus + Edukacja Szkolna nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000068767

"Euro-zawodowe kompetencje - dobry start w przyszłość"

BLOG

“Przedsiębiorczość i biznes regionu Pieria”
“Entrepreneurship and business of the Pieria region”

BROSZURY

Plany rozwoju infrastruktury i transportu w Grecji”
“Infrastructure and transport development plans in Greece”

Kliknij w obraz

Broszura Łowicz 2023 - Plany rozwoju infrastruktury i transportu w Grecji

SŁOWNICZEK BIZNESOWY

“Ekonomiczny potencjał regionu Pieria w Grecji”
“Economical potential of Peria in Greece”

Kliknij w obraz

INFOGRAFIKA

Ekonomiczny potencjał regionu Centralnej Macedonii w Grecji”
“The economic potential of the Central Macedonia region in Greece”

PROFIL NA PORTALU FACEBOOK

Kliknij w obraz