Przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców Tarcento, aby poznać ich spojrzenie na turystykę lokalną. Wyniki tej ankiety rzucają obiektywne światło na postrzeganie Tarcento jako turystycznego miasta. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej ankiety!

Czy Tarcento jest bogatym miastem turystycznym?

Zapytaliśmy mieszkańców, czy uważają Tarcento za bogate miasto turystycznie. Większość mieszkańców odpowiedziała negatywnie. Może nam to pokazać, że z perspektywy turystów miasteczko jest atrakcyjne turystycznie, natomiast mieszkańcy uważają inaczej.

0 %
Tak
0 %
Nie

Jakość usług turystycznych.

Kolejne pytanie do mieszkańców brzmiało: 

“Jak ocenia Pan/Pani jakość usług turystycznych w Tarcento (np. zakwaterowanie, restauracje, atrakcje)?

Mieszkańcy prawie jednogłośnie zdecydowali, że w miasteczku nie brakuje “standardowych” miejsc. 

0 %
Dobrze

Transport publiczny

“Jak Pan/Pani ocenia dostępność transportu publicznego w Tarcento, w skali 1-10?” – takie pytanie było naszym następnym. Można by rzec, że jeśli chodzi o możliwość podróży w pobliskie miejscowości to nie ma się do czego doczepić! 

Kolejne zadane przez nas pytanie również dotyczyło transportu publicznego, zadaliśmy mieszkańcom następujące pytanie:

“Czy często Pan/Pani korzysta z transportu publicznego?”

0 %
Nie

Z odpowiedzi wynika, że preferują oni poruszanie się swoimi własnymi środkami transportu – natomiast doceniają możliwość, jaką otrzymują od miasta. 

Czy czegoś w takim razie brakuje?

Tak właśnie brzmiało nasze ostatnie pytanie. Okazuje się, że jest parę rzeczy, których brakuje mieszkańcom Tarcento. Od nowocześniejszych kawiarni, w których można spożyć kawę, po więcej miejsc, gdzie młodzież mogłaby spędzać swój wolny czas. 

0 %
Tak

Tak wyglądają wyniki naszej ankiety. Pozwalają nam one spojrzeć na Tarcento przez inny pryzmat niż tylko turystyczny. Mieszkańcy lubią swoje “miasteczko”, natomiast są braki, których uzupełnienie na pewno by zaplusowało w ich opinii.