Zapoznaj się z aktualnościami projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-SCH-000143305

Ogłoszenie o projekcie

Zapoznaj się z informacjami ogólnymi o projekcie, terminem mobilności i celami przedsięwzięcia.

Relacja z mobilności

Przejdź do sekcji i poznaj szczegóły.

Ogłoszenie o rekrutacji

Informacja o rekrutacji do projektu rozpoczynającej się 23.03.2023. Przejdź do sekcji i poznaj szczegóły.

Rezultaty

Przejdź do podstrony i poznaj szczegóły.

Ogłoszenie o projekcie

Rozpoczynamy Projekt Erasmus+ w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu 

Jest nam niezmiernie miło poinformować społeczność naszej szkoły o rozpoczęciu realizacji nowego projektu edukacyjnego w ramach programu Erasmus+. Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000143305 jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach uzyskanej przez szkołę akredytacji w programie Erasmus+ w sektorze edukacji szkolnej.  

Nasz projekt ma na celu rozwój kluczowych kompetencji uczniów, w tym cyfrowych, osobistych i społecznych, oraz poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej realizowanych przedmiotów. Ponadto, daje on niepowtarzalną możliwość poznania innych kultur oraz współpracy z rówieśnikami z zagranicy. 

W roku 2024 zaplanowaliśmy realizację dwóch mobilności w ramach tego projektu. Pierwsza mobilność odbędzie się w Grecji, a druga – we Włoszech. Szczegółowe daty oraz informacje dotyczące rekrutacji, zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. Rekrutacja do obu mobilności zostanie przeprowadzona równocześnie. 

W projekcie weźmie udział łącznie 38 uczniów naszej szkoły, z czego 19 uda się na mobilność do Grecji, a 19 uczestników do Włoch. 

Zachęcamy do regularnego śledzenia informacji o projekcie na naszym profilu poświęconym międzynarodowym projektom realizowanym przez naszą szkołę na Facebooku: Projekty Europejskie ZSP4 Łowicz. Wkrótce pojawią się tam kolejne szczegółowe informacje dotyczące projektu i procesu rekrutacji. 

Zapraszamy! 

info o projekcie_ES ACR_2023_ZSP4 ŁOWICZ

Rekrutacja do projektu o numerze 2023-1-PL01-KA121-SCH-000143305

rekrutacja_ES ACR_2023_ZSP4 ŁOWICZ

Z ogromną radością informujemy o otwarciu rekrutacji do naszego emocjonującego projektu Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-SCH-000143305 

 

Terminy rekrutacji: 

 • Mobilność Grecja: 22.02.2024 do 1.03.2024 r.  
 • Mobilność Włochy: 6.03.2024 do 13.03.2024 r 

 

Uczestnictwo w projekcie to szansa na niesamowite doświadczenia w Grecji i we Włoszech dla naszych uczniów 

 

Kogo zapraszamy do udziału rekrutacji? 

 • mobilność do Grecji: mogą wziąć udział uczniowie klas III – technik rachunkowości i technik handlowiec 
 • mobilność do Włoch  jest skierowana do uczniów klas III liceum ogólnokształcącego 

Jakie są cele projektu? 

 • podniesienie kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych, osobistych, społecznych oraz wiedzy z zakresu podstawy programowej realizowanych przedmiotów wśród uczestników mobilności.  
 • wyrównanie szans wśród uczniów o zmniejszonych szansach edukacyjnych,  
 • zwiększenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i zarządzającej Szkołą oraz projektami międzynarodowymi,  
 • zwiększenie wykorzystania innowacji pedagogicznych w procesie kształcenia poprzez realizację innowacyjnego projektu i wdrożenie go do procesu kształcenia w Polsce, 
 • zwiększenie międzynarodowego wymiaru działań Szkoły oraz jej prestiżu w skali lokalnej i europejskiej.  

 

Finansowanie 

Udział w przedsięwzięciu jest całkowicie darmowy dla jego uczestników, wszelkie koszty pokrywa Szkoła z dofinansowania przyznanego ze środków Unii Europejskiej. 

 

Przebieg mobilności 

W ciągu dwóch tygodni pobytu zarówno w Grecji, jak i we Włoszech, uczestnicy będą zaangażowani w różnorodny program merytoryczny i kulturowy. Przez 10 dni trwania projektu przewidziane są zajęcia w szkole partnerskiej, obejmujące m.in. lekcje stacjonarne, warsztaty i aktywności terenowe, prowadzone w języku angielskim. Dwa pełne dni zostaną przeznaczone na program kulturowy, który umożliwi uczestnikom zaznajomienie się z kulturą i historią kraju goszczącego oraz sprzyjać będzie integracji między młodzieżą. 

 

Jak aplikować? 

Aplikacje należy złożyć we w/w terminach w sekretariacie lub u koordynatora projektu – Pani Anny Słomskiej. 

 

Formularze oraz regulamin rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz u koordynatora. 

Wyniki rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej Szkoły oraz udostępnione zostaną w sekretariacie. 

 

Czekamy na Wasze aplikacje! 

Zapraszamy!  

 

lista załączników: 

 1. Regulamin Rekrutacji
 2. Zał. 1 Formularz Zgłoszeniowy Ucznia – GRECJA
 3. Zał. 1 Formularz Zgłoszeniowy Ucznia – Włochy
 4. Zał. 2 Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego