Ogłoszenie o projekcie

Z wielką przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu przystępuje do realizacji projektu edukacyjnego „Euro-zawodowe kompetencje – dobry start w przyszłość” o numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000068767. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach programu Erasmus+, akcja KA122-SCH – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 50 894,00 euro.

W ramach projektu 27 osób z naszej szkoły 25 uczniów ZSP oraz 2 przedstawicieli kadry, weźmie udział w  międzynarodowej mobilności odbywającej się w Grecji. Planowany czas wyjazdu to 29.04.-14.05.2023.

Głównym celem przedsięwzięcia jest realizacja międzynarodowego projektu edukacyjnego, który poprawi kluczowe kompetencje polskich i greckich studentów w dziedzinie cyfrowej, a także w zakresie rozumienia i tworzenia informacji w oparciu o praktyczne i możliwe do wykorzystania źródła w przyszłych umiejętnościach zawodowych. Projekt umożliwi uczestnikom budowanie, publikowanie, promowanie i wypełnianie profesjonalnych, wielojęzycznych treści marketingu internetowego, nauczenie się planowania regionalnych strategii marketingowych. 

Niedługo  pojawią się kolejne informacje  o  projekcie i rekrutacji.  

Zachęcamy do śledzenia bieżących wiadomości o projekcie w mediach społecznościowych  na profilu poświęconemu wyłącznie międzynarodowym projektom realizowanym  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu i współfinansowanym przez  Unię   Europejską: https://www.facebook.com/ProjektyEuropejskieZSP4Lowicz