Zapoznaj się z aktualnościami projektu "Euro-zawodowe kompetencje - dobry start w przyszłość" o numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000068767

Ogłoszenie o projekcie

Zapoznaj się z informacjami ogólnymi o projekcie, terminem mobilności i celami przedsięwzięcia.

Relacja z mobilności

Przejdź do sekcji i poznaj szczegóły.

Ogłoszenie o rekrutacji

Informacja o rekrutacji do projektu rozpoczynającej się 23.03.2023. Przejdź do sekcji i poznaj szczegóły.

Rezultaty

Przejdź do podstrony i poznaj szczegóły.

Ogłoszenie o projekcie

Z wielką przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu przystępuje do realizacji projektu edukacyjnego „Euro-zawodowe kompetencje – dobry start w przyszłość” o numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000068767. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach programu Erasmus+, akcja KA122-SCH – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 50 894,00 euro.

W ramach projektu 27 osób z naszej szkoły 25 uczniów ZSP oraz 2 przedstawicieli kadry, weźmie udział w  międzynarodowej mobilności odbywającej się w Grecji. Planowany czas wyjazdu to 30.04.2023 – 13.05.2023.

Głównym celem przedsięwzięcia jest realizacja międzynarodowego projektu edukacyjnego, który poprawi kluczowe kompetencje polskich i greckich studentów w dziedzinie cyfrowej, a także w zakresie rozumienia i tworzenia informacji w oparciu o praktyczne i możliwe do wykorzystania źródła w przyszłych umiejętnościach zawodowych. Projekt umożliwi uczestnikom budowanie, publikowanie, promowanie i wypełnianie profesjonalnych, wielojęzycznych treści marketingu internetowego, nauczenie się planowania regionalnych strategii marketingowych. 

Niedługo  pojawią się kolejne informacje  o  projekcie i rekrutacji.  

Zachęcamy do śledzenia bieżących wiadomości o projekcie w mediach społecznościowych  na profilu poświęconemu wyłącznie międzynarodowym projektom realizowanym  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu i współfinansowanym przez  Unię   Europejską: https://www.facebook.com/ProjektyEuropejskieZSP4Lowicz

Rekrutacja do projektu "Euro-zawodowe kompetencje - dobry start w przyszłość” o numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000068767

Informujemy, że w dniu 23.03.2023 otwieramy rekrutację do projektu „Euro-zawodowe kompetencje – dobry start w przyszłość” numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000068767. Przypominamy, że jest to projekt, w ramach którego w dniach 30.04 (wyjazd z Polski) – 14.05.2023 (powrót do Polski) odbędzie się mobilność indywidualna uczniów w Grecji. Do projektu rekrutowanych będzie 25 uczniów klas trzecich ZSP nr 4 w Łowiczu.

Nad czym będziemy pracować w trakcie realizacji projektu?:

– Nad wzrostem kompetencji kluczowych uczestników mobilności.

– Nad wzrostem kompetencji społecznych uczestników mobilności .

– Nad poprawą kluczowych kompetencji w dziedzinie cyfrowej ( w tym budowanie, publikowanie, promowanie i wypełnianie profesjonalnych, wielojęzycznych treści marketingu internetowego).

– Nad rozwijaniem kompetencji językowych.

Gdzie odbędzie się mobilność?

Mobilność będzie realizowana w greckiej szkole w Katerini, która dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrą. Grecka szkoła posiada bogate doświadczenie jako partner oraz beneficjent w realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym programu ERASMUS+. 

Jak aplikować?

Aplikacje należy złożyć do koordynatora projektu, pani Anny Słomskiej w terminie 23.03.2023 – 30.03.2023.

Formularze oraz regulamin rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz u koordynatora.

Dodatkowe pytania prosimy kierować do koordynatora – pani Anny Słomskiej.

Zapraszamy! 

Czekamy na Wasze aplikacje!Relacja z mobilności

W dniach 1-12 maja 2023 roku odbyła się kolejna realizowana przez ZSP4 w Łowiczu międzynarodowa mobilność, w której uczestniczyła młodzież naszej szkoły oraz kadra pedagogiczna. 25 uczniów oraz trzech nauczycieli wyjechało do Grecji realizować wspólnie ze szkołą partnerską – 3rd General Lyceum of Katerini – projekt mający na celu stworzenie materiałów promocyjnych dwóch ciekawych regionów. Macedonia Środkowa i położona w jej obrębie Pieria, gdzie przebywaliśmy. Oba o bardzo dużym potencjale kulturowym i turystycznym. Powstały cztery międzynarodowe grupy projektowe – Alfa, Beta, Gamma, Delta, w których  zbierane i opracowywane zostały materiały promujące wspomniane regiony.

Zajęcia, warsztaty, zadania wykonywane w terenie – wszystko było realizowane według wcześniej opracowanego planu programowego, który dedykowany był podniesieniu podstawowych kompetencji objętych profilem kształcenia w średnich szkołach, czyli cyfrowych, językowych, a także społecznych i kulturowych. W efekcie 10. dniowych zajęć projektowych grupy przygotowały:

– blog poświęcony wyróżnikom regionów, w trzech językach – angielskim, greckim i polskim,
– broszurę na temat infrastruktury transportowej w Grecji,
– przydatny słowniczek zwrotów biznesowych w języku polskim, angielskim i greckim,
– infografikę przybliżającą Macedonię w liczbach,
– fanpage na portalu Facebook służący promocji treści blogowych.

Projekt kursów i szkoleń z sektora Edukacja Szkolna Erasmus + o numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000068767

W ramach projektu Erasmus + Edukacja Szkolna odbyły się w 2023 roku dwie tury kursów i szkoleń dla kadry nauczycielskiej ZSP4 w Łowiczu. Od 22 do 29 kwietnia, przez siedem dni, dwóch naszych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących udało się do greckiej instytucji Olympus Education Services, w której wykwalifikowani trenerzy zrealizowali program nastawiony przede wszystkim na wzmocnienie kompetencji językowych, cyfrowych, kulturowych i społecznych oraz przybliżenie innowacyjnych, interaktywnych, angażujących form prowadzenia zajęć szkolnych.

Z kolei w dniach 18 – 26 września trzech nauczycieli odbyło w tej samej greckiej instytucji siedmiodniowy kurs kształcenia zawodowego. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia związane z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi w kształceniu ogólnym, organizacji procesu kształcenia i metod angażujących uczniów, prowadzeniu zajęć metodą „projektową” oraz dotyczących monitorowania i ewaluacji umiejętności młodzieży. Zajęcia miały formę wykładów podczas których uczestnicy poznali teorię dotyczącą omawianych zagadnień oraz zajęć praktycznych. Istotnym elementem szkolenia były realne zajęcia z młodzieżą, mające na celu symulowanie procesu przekazywania wiedzy i ćwiczenie warsztatu zawodowego.