Zapoznaj się z aktualnościami projektu "Euro-zawodowe kompetencje - dobry start w przyszłość" o numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000068767

Ogłoszenie o projekcie

Zapoznaj się z informacjami ogólnymi o projekcie, terminem mobilności i celami przedsięwzięcia.

Ogłoszenie o rekrutacji

Informacja o rekrutacji do projektu rozpoczynającej się 23.03.2023. Przejdź do sekcji i poznaj szczegóły.

Ogłoszenie o projekcie

Z wielką przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu przystępuje do realizacji projektu edukacyjnego „Euro-zawodowe kompetencje – dobry start w przyszłość” o numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000068767. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach programu Erasmus+, akcja KA122-SCH – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 50 894,00 euro.

W ramach projektu 27 osób z naszej szkoły 25 uczniów ZSP oraz 2 przedstawicieli kadry, weźmie udział w  międzynarodowej mobilności odbywającej się w Grecji. Planowany czas wyjazdu to 30.04.2023 – 13.05.2023.

Głównym celem przedsięwzięcia jest realizacja międzynarodowego projektu edukacyjnego, który poprawi kluczowe kompetencje polskich i greckich studentów w dziedzinie cyfrowej, a także w zakresie rozumienia i tworzenia informacji w oparciu o praktyczne i możliwe do wykorzystania źródła w przyszłych umiejętnościach zawodowych. Projekt umożliwi uczestnikom budowanie, publikowanie, promowanie i wypełnianie profesjonalnych, wielojęzycznych treści marketingu internetowego, nauczenie się planowania regionalnych strategii marketingowych. 

Niedługo  pojawią się kolejne informacje  o  projekcie i rekrutacji.  

Zachęcamy do śledzenia bieżących wiadomości o projekcie w mediach społecznościowych  na profilu poświęconemu wyłącznie międzynarodowym projektom realizowanym  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu i współfinansowanym przez  Unię   Europejską: https://www.facebook.com/ProjektyEuropejskieZSP4Lowicz

Rekrutacja do projektu Euro-zawodowe kompetencje - dobry start w przyszłość” numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000068767

Informujemy, że w dniu 23.03.2023 otwieramy rekrutację do projektu „Euro-zawodowe kompetencje – dobry start w przyszłość” numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000068767. Przypominamy, że jest to projekt, w ramach którego w dniach 30.04 (wyjazd z Polski) – 14.05.2023 (powrót do Polski) odbędzie się mobilność indywidualna uczniów w Grecji. Do projektu rekrutowanych będzie 25 uczniów klas trzecich ZSP nr 4 w Łowiczu.

Nad czym będziemy pracować w trakcie realizacji projektu?:

– Nad wzrostem kompetencji kluczowych uczestników mobilności.

– Nad wzrostem kompetencji społecznych uczestników mobilności .

– Nad poprawą kluczowych kompetencji w dziedzinie cyfrowej ( w tym budowanie, publikowanie, promowanie i wypełnianie profesjonalnych, wielojęzycznych treści marketingu internetowego).

– Nad rozwijaniem kompetencji językowych.

Gdzie odbędzie się mobilność?

Mobilność będzie realizowana w greckiej szkole w Katerini, która dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrą. Grecka szkoła posiada bogate doświadczenie jako partner oraz beneficjent w realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym programu ERASMUS+. 

Jak aplikować?

Aplikacje należy złożyć do koordynatora projektu, pani Anny Słomskiej w terminie 23.03.2023 – 30.03.2023.

Formularze oraz regulamin rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz u koordynatora.

Dodatkowe pytania prosimy kierować do koordynatora – pani Anny Słomskiej.

Zapraszamy! 

Czekamy na Wasze aplikacje!